18-0243 - Directeur-Bestuurder - De Lindenberg, huis voor de kunsten

Kansen zien en benutten – ziel en zakelijkheid – verbinder - transparant

Locatie

Nijmegen

Algemeen

De Lindenberg is het Huis voor de Kunsten in Nijmegen: een cultureel bedrijf, midden in de stad, opgericht in 1959. Voor ongeveer 4.000 kinderen, jongeren en volwassenen organiseert De Lindenberg in Nijmegen en omgeving kunst- en cultuuractiviteiten, waaronder cursussen en lessen in alle kunstdisciplines. Daarnaast biedt de Lindenberg culturele activiteiten en wijkprojecten voor 12.000 leerlingen in het onderwijs en aan diverse andere doelgroepen. In haar (theater)zalen programmeert De Lindenberg voorstellingen en concerten en organiseert evenementen, partijen en congressen.

Bestuurlijke opdracht

Voor de periode 2018-2021 kent De Lindenberg diverse uitdagingen die zich samengevat laten vertalen in een bestuurlijke opdracht waar de nieuwe directeur-bestuurder uitvoering aan dient te geven:

Over de functie

De directeur-bestuurder van De Lindenberg fungeert nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie. Ontwikkelt meerjarenbeleidsplannen. Is verantwoordelijk voor de uitvoering aan het vastgestelde beleid. Draagt periodiek en tijdig zorg voor de jaarlijkse begroting en (financiële) verantwoording. Organiseert een optimale personeelsbezetting binnen De Lindenberg in kwantitatief én kwalitatief opzicht. Realiseert een gezonde aanspreekcultuur. Handelt op basis van visie, lef en ondernemerschap zonder financiële en bedrijfsmatige resultaten uit het oog te verliezen. Draagt zorg voor een adequate planning- en controlcyclus. Signaleert relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en onderneemt de benodigde acties. Geeft sturing aan processen van organisatieontwikkeling en inrichtingsvraagstukken. Blijft werken aan een transparante en constructieve relatie met belangrijke stakeholders. Legt frequent en op transparante wijze verantwoording af aan de raad van toezicht en de gemeente Nijmegen. Behaalt de vastgestelde prestatieafspraken. Heeft gevoel voor good governance en bestuurlijke verhoudingen. Organiseert een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen de organisatie. Geeft kundig invulling aan medezeggenschap door medewerkers. Organiseert tegenspraak. Is een prettige en stevige gesprekspartner, zowel intern als extern. Is politiek en bestuurlijk sensitief.

Persoonlijkheid

Een communicatieve en verbindende bestuurder met een ondernemende en pragmatische mentaliteit. Iemand die goed gedijt in een veranderende omgeving. Iemand die het veld van amateurkunst en cultuureducatie begrijpt, interessant vindt en daarin effectief kan bewegen. Iemand met ambitie, visie, creativiteit en analytisch vermogen. Integer, mensgericht en innovatief. Iemand die lef heeft, karakter toont, beschikt over een authentieke persoonlijkheid en aantoonbare ervaring heeft op het vlak van ondernemend en persoonsgericht leiderschap.

Wat wij van u vragen

Arbeidsvoorwaarden

De directeur-bestuurder krijgt een marktconform salaris met passende secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie wordt gewaardeerd conform de richtlijn ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’. De directeur-bestuurder krijgt in beginsel een aanstelling voor drie jaar, waarna mogelijk wordt besloten tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Procedure 

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

De Lindenberg laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 19 februari 2018 toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 

Meer informatie over de functie en de organisatie vindt u in de profielschets. Deze kunt u via de onderstaande button downloaden .

Download

Profielschets directeur-bestuurder De Lindenberg, DEF

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Powered by ez2xs