Terug

17-0209 - Voorzitter Raad van Toezicht - Staatsbosbeheer (afgerond)

Locatie

Amersfoort

Organisatie

Staatsbosbeheer beheert 267.000 hectare bos-, natuur- en recreatiegebieden in Nederland. Daarin bevinden zich zo’n 1900 gebouwen en objecten (waarvan circa 800 monumenten).

Kernbegrippen in de missie van Staatsbosbeheer zijn beschermen, beleven en benutten: ‘we beschermen natuur en landschap, zorgen er voor dat iedereen de natuur kan beleven en zoeken naar mogelijkheden de rijkdom van de natuur te benutten. Zo produceren we hout, dragen bij aan een natuurlijke waterbeheersing, beheren we groene en recreatieve zones rond de steden en ijveren we voor het behoud van cultuurhistorische landschappen. We werken daarbij samen met overheden, bedrijfsleven en particulieren’.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en 4 leden met een diversiteit aan achtergronden en competenties.
In het Reglement Raad van Toezicht reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de voorzitter beschreven.

De huidige voorzitter komt, gelet op de wettelijke maximale termijn, niet in aanmerking voor herbenoeming.

Het toezicht van de raad van toezicht op de werkzaamheden van de directeur omvat ten minste:

  1. de realisatie van de doelstellingen van Staatsbosbeheer;
  2. de strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten;
  3. de opzet en de werking van het financieel beheer en de interne risicobeheersings- en controlemechanismen opgezet conform het ‘three lines of defence model’;
  4. het ondernemingsplan, het jaarverslag en het financiële verslag.

De functie: het bewaken van de balans tussen beschermen, beleven en benutten

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer wordt bij Koninklijk besluit benoemd  voor een periode van vier jaar. De voorzitter kan maximaal twee keer herbenoemd worden.

De samenstelling van de raad is zodanig dat de aanwezigheid van ervaring, deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid de raad in staat stelt het werk richting de organisatie en het ministerie goed te volbrengen. De vijf leden staan de directeur met raad en daad bij en hebben oog voor de context en positie waarin de organisatie zich op dit moment bevindt. De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen. De huidige vergoeding bedraagt € 17.286 (exclusief BTW) op jaarbasis.

De kandidaat: een stevige toezichthouder en ervaren voorzitter

Procedure

De Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer laat zich in deze werving- en selectieprocedure bijstaan door bureau Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

Uw belangstelling voor de functie Voorzitter Raad van Toezicht kunt u kenbaar maken door het toezenden van uw CV vergezeld van een motivatiebrief vóór 1 juli 2017 aan Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele nadere informatie kunt u haar telefonisch benaderen: 0346-354354

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de profielschets. Deze kunt u hieronder downloaden!

 

Download

Profielschets Voorzitter RvT Staatsbosbeheer juni 2017

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Powered by ez2xsTerug